Over

Leon is producer-engineer; SAE Audio Engineering Certificate; opleiding geluidstechniek.

Studio.RED / StudioRED is een gedeponeerd merk en handelsnaam van Waterloopbos B.V. KvK: 55505600. De inhoud van deze website is eigendom van Studio.RED. T.a.v. diensten en leveringen gelden de leveringsvoorwaarden van Studio.RED; deze zijn op verzoek verkrijgbaar. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Studio.RED sluit alle aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van diensten en producten alsmede de inhoud van deze website uit. Aanbod van diensten en producten is onder voorbehoud van gunning. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de rechten, waaronder auteurs- en exploitatierechten, van de betreffende audio- c.q. videoproductie(s). Creatieve bijdragen door of namens Studio.Red m.b.t. songteksten, audio en video worden en blijven eigendom van Studio.RED c.q. de maker(s) en worden in principe geregistreerd bij Buma / Stemra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *